මැයි 01 සිකුරාදා

“දිළිඳු වූ ඔබ භාග්‍යවන්තයෝය,

මන්ද, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔබගේය”

 

පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය – උත්පත්ති 1:26-2:3, කොලොස්සි 3:147-15,17,23-24, ක්‍රියා 9:1-20

පිළිතුරු ගීය – ගීතාවලිය 90:2-4, 12-14, 16, ගීතාවලිය 117:1-2දෙවන දේව ප්‍රකාශනය – ගලාති 4:4-7

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනය – ශු.මතෙව් 13:54-58, ශු.ජොහන් 6:52-59

කම්කරු ශාන්ත ජුසේ මුනිඳුන්

 

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනයෙන්

… යමෙක් මාගේ මාංශය අනුභව කරන්නේද, ඔහුට ස්දාතන ජීවනය ඇත. මාගේ මාංශය සැබෑ භෝජනය ව. මාගේ රුධිරය සැබෑ පානය වේ… මේ වනාහි ස්වර්ගයෙන් පහළ වූ භෝජනය වේ…

 

ආලෝකවත් අවදිවීම

ජේසු සමිඳාණන්ගේ ඓතිහාසික විමුක්තියේ ගමන කෙළවර වූයේ කල්වාරිය මත පිදූ ජීවිත පූජාව තුළය. එය මුළු මිනිස් සංහතියටම විමුක්තිය අයිති කරදෙනු සඳහා පිදුනාවූ සැබෑ විමුක්තියේ පූජාවක්ම විය; විමුක්තියේ යාගයක්ම විය. එබැවින් “මාගේ මාංශය සැබෑ භෝජනය වේ. මාගේ රුධිරය සැබෑ පානය වේ” යන වදන් තුළ ගැබ් වී ඇත්තේ ඔවුන් වහන්සේගේ මුළු ජීවිතය පුරාම විමුක්තිය, නිදහස අයිති කර දෙනු සඳහා ඔවුන් වහන්සේ කළාවූ එම කැපවීමයි, පූජාවීමයි.

එදා 1896 මැයි 1 වන දින, ඇමරිකාවේ චිකාගෝ නුවරදී පැය 16 ක වැඩ මුරය පැය 8 දක්වා අඩුකර දෙන ලෙස ඉල්ලා පෙළපාලි ගිය අසරණ කම්කරු පිරිස කළ ඒ උදාර ජීවිත පූජාව ද, අද ලොව කම්කරු ජනතාව භුක්ති විඳින අයිතිවාසිකම් දිනා දෙන්නට සිදුකළ ඓතිහාසික කැපකිරීමකි.

යමෙකුගේ විමුක්තිය – නිදහස පතා අප විසින් සිදුකළ යුතු යම් කැපකිරීමක්, පූජා වීමක් වේද, එය කැමැත්තෙන්ම ඉටු කරලන්නට අවදි වෙමු.

Explore posts in the same categories: සුදතුම් ගමන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: