මැයි 04 සඳුදා

පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය – ක්‍රියා 11:1-18

පිළිතුරු ගීය – ගීතාවලිය 42:1-2, 43:3-4

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනය – ශු.ජොහාන් 10:1-10

 

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනයෙන්

ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් අමතා,”ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි, බැටළුවන්ට දොරටුව මම ය. මට පළමුව ආ සියල්ලෝම සොරුද කොල්ලකන්නෝද වෙති. බැටළුවෝ ඔවුන්ට ඇහුම්කන් නුදුන්හ. දොරටුව මමය. මා තුළින් යමෙක් ඇතුළු වන්නේද, ඔහු ගළවනු ලැබ ඇතුළට හා පිටතට ගොස් ආහාර ලබන්නේය. සොරා එන්නේ සොරකම් කරන්නටත් මරන්නටත් විනාශ කරන්නටත් පමණකි. මා පැමිණියේ ඔවුන් හට ජීවනය ලැබෙන පිණිසය. සපුරාම ලැබෙන පිඋණිසය.

ආලෝකවත් අවදිවීම

බැටළුවා අහිංසකය, කීකරුය. ඒ නිසාම එඬේරා සමඟ ඇත්තේ ගැඹුරු සබඳතාවයකි. ආහාර පාන, රැකවරණය, මඟපෙන්වීම සඳහා එඬේරාගෙන් යැපේ. එඬේරාගෙන් හැර වෙනත් කෙනෙකුගෙන් පිහිටක් නැත. එඬේරා බැටළුවාගේ ගැළවුම්කරුවාය. එඬේරාගේ කටහඬ බැටළුවා හොඳින් හඳුනා ගනියි.

දෙවි පියාණන් වහන්සේ එකම එඬේරා කරගත් පුත්‍රයාණන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ හඬ හොඳාකාර හඳුනා ගත් සේක. දෙවි සමිඳාණන්ගේ බැටළු පෝතකයාණන් වන ඔවුන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගෙන් පූර්ණව යැපුණු සේක. ජොර්දාන් ගඟේදී ශුද්ධාත්ම ස්නාපනය ලද ඔවුන් වහන්සේ තම අනන්‍යතාවය හඳුනා ගත් සේක. පියාණන් වහන්සේ විසින් අනාවරණය කරන ලද පුත්‍ර භාවයේ අභිරහස්මක උත්තරීතර බව මුළුමනින් අයිති කරගෙන අවදිව විටි බවකි. තමන් වහන්සේ වෙත පවරා දෙන ලද දූත සේවාවේ වටිනාකම ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ මඟ පෙන්වීම අනුව යමින් ඉටුකරන්නට පූර්ණව කැපවූ, මරණය ජයගත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ජීවමානව නිරන්තරයෙන් අප සමඟ නැවතී වැඩවසන සේක.

Explore posts in the same categories: සුදතුම් ගමන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: