මැයි 06 බදාදා

පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය – ක්‍රියා 12:24-13:5

පිළිතුරු ගීය – ගීතාවලිය 67:1-2, 4-5, 7

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනය – ශු.ජොහාන් 12:44-50

 

සුවිශේෂ ප්‍රකාශනයෙන්

එවිට ජේසුස් වහන්සේ මහ හඬින් කතා කරමින් “මා අදහන තැනැත්තේ මා නොව මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ අදහා ගනී. එසේම මා දකින තැනැත්තේ මා එවා වදාළ තැනැන් වහන්සේ දකියි. මා ලෝකයට ආලෝකයක්ව වැඩියේ මා අදහන කවරෙකු නමුදු අන්ධකාරයෙහි නොවසන පිණිසය. තවද යමෙක් මාගේ වචනය අසා ඒවා නොපිළිපදින්නේ නම් මම ඔහු විනිශ්චය නොකරමි. මා ආවේ ලෝකය ගලවන්නට මිස විනිශ්චය කරන්නට නොවේ. මා ප්‍රතික්ෂේප කර මාගේ වචන නොපිළිගන්නා අය විනිශ්චය කරන්නෙක් සිතියි. මා වදාළ ධර්මයම අන්තිම දවසේදී ඔහුව විනිශ්චය කරන්නේය. මන්ද මම මගේම අධිකාරී බලයෙන් කථා නොකළෙමි. මා එවා වදාළ පියාණන් වහන්සේ මා කිව යුතු දෙයත්, දෙසිය යුතු දෙයත් ගැන මට ආඥවක් දී තිබේ. ඔවුන් වහන්සේගේ ආඥාව සදාතන ජීවනය වන බව මම දනිමි. එබැවින් මා පවසන දේ, පියාණන් වහන්සේ මට පැවසූ ලෙසින් ම මමත් පවසමි.” යි වදාළ සේක.

ආලෝකවත් අවදිවීම

ඔවුන් වහන්සේගේ පරම අභිලාශය නම් සියල්ලන්ව පියාණන් වහන්සේ වෙතට සමීප කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මෙසේ පියාණන් වහන්සේ වෙතට කැඳවාගත් ජනතාව, තෝරාගත් ජනතාව අන්ධකාරයේ නොහැසිර ආලෝකයේ දරුවන් වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමයි. බැඳ දමා තිබෙන වහල් යදම් බැමි වලින් නිදහස් වීමයි. යක්ෂයා ලෝකයා මාංශය යන ත්‍රිවිධ සතුරන්ට විරුද්ධව දේව වචනය බල අවියක් කරගැනීමයි. එබැවින් කවරෙකුවත් ඔවුන් වහන්සේ ඉවත නොදමන සේක. ඔවුන් වහන්සේගේ පිපාසය නම් සියලු නපුරෙන් අප ගළවා ගැනීමය. සදාතන ජීවිතයේ උරුමය ලබන්නට නම් ඔවුන් වහන්සේව දකිමින් ඔවුන් වහන්සේට සමීප විය යුතුය. ඔවුන් වහන්සේව දකින්නා පියාණන් වහන්සේවද ද්කින බව පවසන්නේ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ගැඹුරුම අනාවරණයක් වූ සාංඝික ජීවිතය ලොවට ප්‍රකාශ කිරීමට නොවේද? තවද පියාණන් වහන්සේට නිරන්තරයෙන් සවන් දුන් ඔවුන් වහන්සේ විසින් “අබ්බා” පියාණන්ගේ මුළු විශ්වය පිළිබඳ මහා සිහිනය, සැලැස්ම අනාවරණය කරනු ලැබූහ. එයට නතු වීමට අද දින සුපුවතින් සමිඳාණෝ ඇරයුම් කරන සේක.

Explore posts in the same categories: සුදතුම් ගමන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: